forrige
neste
Hammerfest Industriservice
Case Study

Hammerfest Industriservice

Oppdrag

Hammerfest Industriservice er en 70 år gammel bedrift som har endret seg flere ganger for å være konkurransedyktig. Vi har produsert en merkevarestrategi basert på kundens verdier og målsetting i regionen. Dokumentet er styreforankret og dannet konseptet for grafisk utforming av identitet og logo. Gjennom workshops internt og med kunden har vi over en periode på flere måneder utarbeidet en ny profil som har vært overførbar på alle flater og representativ for en seriøs aktør i verdens mest HMSK-fokuserte kundegruppe. Logoen skal tåle å stå blant landets og verdens fremste innen petroleumsnæring og leverandørindustri. Formålet var å utvikle en logo som HIS selv kan lage på verkstedet på en slik måte at de må ta i bruk sin leveransebredde for å få det til. Denne prosessen filmet vi, fra teknisk tegning til kutting, sveising og overflatebehandling.

Prosess

HIS har i prosessen laget nytt følgende: merkevarestrategi, logo, profilhåndbok, hjemmeside, brosjyremateriell, profilartikler, bil-dekor, facebook-side, logofilm, profileringsfilm og opprettet et massivt fotoarkiv av høy kvalitet.

Konkrete Resultater

Med dette er bedriften rustet til å tåle konkurranse i en industri med stor usikkerhet framover, og den nye identiteten er implementert på en integrert måte fra ledelsen til "gutta på gulvet". Hammerfest Industriservice er nå - Stålsatt for jobben.

Hammerfest Industriservice
Case Study