forrige
neste
Arktisk Kultursenter
Program

Arktisk Kultursenter

Oppdrag

Arktisk Kultursenter skal inspirere til en fri, mangfoldig, nytenkende og eksperimentell kunstnerisk og kulturell utfoldelse her nord. Et mangfoldig hus med faste virksomheter og faste leietagere. Arktisk Kultursenter tilbyr lokaler for det frivillige kulturliv og for uorganiserte aktiviteter. Videre er det tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av teater, konserter, Kino, annen underholdning, foredrag, utstillinger, møter, seminarer, konferanser og lignende. Reklamehuset Nord har fått oppdrag å designe og distribuere kulturprogrammet som leveres til alle husstander i Hammerfest Kommune.

Prosess

Vi har utviklet et kulturprogram i et format som også tidligere er benyttet av Arktisk Kultursenter. Vi har arbeidet tett sammen med Arktisk Kultursenter for å finne et uttrykk som er godt likt. Arktisk Kultursenter har selv stått for innholdet i programmet.

Konkrete Resultater

RHN har utviklet et design som gir et helhetlig program på tvers av nasjonale forestillinger og artister og lokale revyer og kulturskoleinitiativ. Vi har spilt på AKS og Hammerfest kommunes profil og laget et lekent uttrykk. Farger er brukt i programmet for å enklere kunne sortere og finne fram og vi har utviklet ikoner som indikerer hvilken type arrangement som avholdes.

Arktisk Kultursenter
Program